Diensten

ERIQ levert de volgende diensten:

Interim-Management

Heeft u behoefte aan (tijdelijke) vervanging van een manager om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen en/of de kwaliteit van het management te verhogen? ERIQ heeft ervaring met leidinggeven binnen de publieke sector en de hierbij behorende PIOFACH (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Huisvesting) verantwoordelijkheid. ERIQ heeft door de jaren heen interim (management) functies vervuld binnen de politie-, gemeentelijke- en brandweerorganisatie. ERIQ heeft de ervaring om zelfstandig of in afstemming met collega managers, directie of bestuur tot besluiten te komen. Het mondeling of schriftelijk toelichten van besluiten aan belanghebbenden kan ERIQ ook voor u verzorgen.

Crisismanagement

Staat uw organisatie of bedrijf voor een ad hoc ‘dreiging’ of uitdaging waar u direct expertise en/of ondersteuning bij wenst? Ook hierin kan ERIQ een belangrijke bijdrage leveren voor uw bedrijf of organisatie. ERIQ helpt u ‘het probleem’ te duiden, scherp te maken welke consequenties deze ‘problemen’ voor uw organisatie of bedrijf (kunnen) betekenen en u adviseren welke acties noodzakelijk zijn om deze ‘problemen’ het hoofd te bieden.    
ERIQ heeft ervaring binnen de ‘warme’ en ‘koude’ fase van de crisisbeheersing. Naast een piketfunctie binnen het Regionaal Operationeel Team (ROT) is ERIQ werkzaam geweest als kerndocent van de opleiding Specialist Operationele Voorbereiding (HBO+) aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). 
Ook was ERIQ lid van het kernteam COVID-19 van de brandweer Hollands Midden tijdens de Corona pandemie. Hiernaast begeleidde en ondersteunde ERIQ multidisciplinaire oefeningen van Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT). 

(Interim)Projectmanagement

Wanneer uw organisatie of bedrijf (tijdelijk) een projectleider nodig heeft dan kan ERIQ hierin voorzien. ERIQ heeft ervaring met het projectleiderschap van grote en complexe multidisciplinaire projecten binnen de publieke- en private sector. Expertise met het bij elkaar brengen van partijen op de kruising van belangen is hierbij belangrijk. Hieronder enkele voorbeelden van projecten waar ik als projectleider verantwoordelijk voor ben geweest:   

Ontwikkeling en realisatie incidentbestrijdingsplan ‘Bio Science park’ Leiden 
(Bevorderen samenwerking tussen overheids-hulpdiensten, Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoek- en ontwikkel laboratoria binnen de private- en (semi) publieke sector in relatie tot risico’s binnen het Bio Science park en de mogelijke effecten hiervan op de omgeving.

Projectleider veiligheidsregio voor en tijdens de berging van de kranen en brugdek ‘kraanincident’ Alphen aan den Rijn. 
(Bij elkaar brengen partijen uit publieke- en private sector om belangen in kaart te brengen, risico’s te duiden en te reduceren, realisatie plan -binnen 24 uur- met duiding van afspraken voor betrokken organisaties en bedrijven, deelnemer dagelijks berging overleg met de opdrachtgever/uitvoerder brugrenovatie, eigenaar betrokken kranen, inspectie SZW, gemeente, bergers, provincie en het waterschap. Eerste aanspreekpunt Veiligheidsregio voor de bergers.

Doorontwikkeling planvorming incidentbestrijding Hogesnelheidslijn (HSL) inclusief Groene Harttunnel. 
(Dit betrof een samenwerking van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden (initiator), Kennemerland, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond met Prorail - personen- en goederenvervoer - en politie, brandweer, Ghor en defensie.

Veiligheid

ERIQ heeft ervaring en een netwerk binnen de gehele (integrale) veiligheidsketen. Dit zowel binnen het domein van sociale veiligheid als fysieke veiligheid. Van Pro-actie, preventie, preparatie tot en met de repressie en nazorg.   

●     8 kernpunten: 

○     Bewustwording 

○     Risico-inventarisatie 

○     Beleidvorming 

○     Planvorming 

○     Opleiding 

○     Training (personal) 

○     Evalueren 

○     Toetsing

Hebben wij uw interesse gewekt?

Heeft u vragen of wilt u een oriënterend gesprek
u kunt ons telefonisch bereiken op 
06190 589 70 

Of neem contact op via onze contactpagina