Herontwikkeling woonwagencentrum

Maart 2024

Momenteel is Agnes verbonden met een parttime opdracht aan een middelgrote gemeente (60k+ inwoners). Zij is als projectcoördinator woonwagencentra betrokken bij de herontwikkeling van een woonwagencentrum binnen deze gemeente. Contractgesprekken en verhuisvergoedingen voor bewoners maken hier onderdeel van uit evenals de herinrichting, herstructurering, vergunningverlening en sanering van de locatie. Op dit moment heeft Agnes nog ruimte voor een opdracht van 8 tot 12 uur per week.