Uitleg logo

Kort voor de zomer van 2022 heb ik het besluit genomen voor mijzelf te gaan beginnen. Ik had de sterke behoefte mijzelf verder te ontwikkelen en de door mij opgedane kennis en ervaring in te gaan zetten voor andere organisaties en bedrijven. Een bedrijf in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel is eenvoudig. Maar onder welke naam? Ik vind het belangrijk dat de naam van mijn bedrijf kort en krachtig is en een boodschap bevat die aansluit bij mijn gedachtegoed en ambities.

Met enkele personen uit mijn directe omgeving heb ik gesproken over hetgeen ik voor ogen had en welke bedrijfsnaam hierbij passend zou zijn. Een collega uit het MT stelde in een gesprek voor om mijn voornaam “ERIK” als bedrijfsnaam te gebruiken. Andere mensen die mij goed kennen sloten hierop aan. Organisaties en bedrijven zoeken geen management bedrijf. Met jou kennis en ervaring zoekt men “ERIK”!

Na de informatie uit deze gesprekken nog eens rustig te hebben overdacht ben ik enkele dagen hierna in de avond gaan zitten om het creatieve proces rondom de ontwikkeling van het bedrijfslogo vorm te geven. In plaats van “ERIK’ is de bedrijfsnaam “ERIQ” geworden. Een samenstelling van de letters EQ (aandacht voor de mens), IQ (mijn behoefte snel te denken en uitdagingen aan te willen gaan) en de R van Resultaat.

Na met stiften aan de slag te zijn gegaan kwam ik tot twee voorbeelden welke als basis konden dienen voor de ontwikkeling van het bedrijfslogo. In eerste instantie wilde ik alle ‘kleuren’ van samenwerkende partijen binnen de veiligheidssector hierin terug laten komen. Binnen deze samenwerkingsverbanden heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Aangezien deze veelkleurige opzet wel erg druk was heb ik er uiteindelijk voor gekozen terug te gaan naar de basis.

Uitkomst is het blauw- met roodgekleurde logo waarin tevens het woord “EPIC” leesbaar is. Al met al is het bedrijfslogo van ERIQ management “EPIC” geworden. Fantastisch, kort, krachtig en van goede kwaliteit!