Crisismanagement

Staat uw organisatie of bedrijf voor een ad hoc ‘dreiging’ of uitdaging waar u direct expertise en/of ondersteuning bij wenst? 

Ook hierin kan ERIQ een belangrijke bijdrage leveren voor uw bedrijf of organisatie. ERIQ helpt u ‘het probleem’ te duiden, scherp te maken welke bedreigingen deze ‘problemen’ voor uw organisatie of bedrijf (kunnen) vormen en u adviseren welke acties noodzakelijk zijn om deze ‘problemen’ het hoofd te kunnen bieden. Het doel hierbij is snel terug te kunnen keren naar een reguliere, stabiele en gewenste situatie.

ERIQ heeft ervaring binnen de ‘warme’ en ‘koude’ fase van de crisisbeheersing 

Zo hebben wij ervaring met piketfuncties -en inzetten- binnen de hoofdstructuur crisisbeheersing (COPI, ROT, BT) zowel vanuit gemeenten als veiligheidsregio. Hiernaast hebben wij ervaring opgedaan binnen project/ kernteams tijdens de COVID-19 pandemie. Dit ten aanzien van de tactische & operationele aanpak evenals de bedrijfscontinuïteit bij gemeente en brandweer. Ook hebben wij ervaring met opleiden, trainen en oefentrajecten (OTO) binnen monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden evenals het evalueren van incidenten.