Interim management

Heeft u behoefte aan tijdelijke vervanging van een manager om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen en/ of de kwaliteit van het management te verhogen?

ERIQ heeft ervaring met leidinggeven binnen de publieke sector en de hierbij behorende PIOFACH (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Huisvesting) verantwoordelijkheid. ERIQ heeft door de jaren heen interim (management) functies vervuld binnen de politie, gemeenten, veiligheidsregio en brandweer. ERIQ heeft de ervaring om zelfstandig of in afstemming met collega managers, directie of bestuur tot besluiten te komen. Het mondeling en/ of schriftelijk toelichten van besluiten aan belanghebbenden kan ERIQ ook voor u verzorgen.