Projectmanagement

Interim-Management 

Heeft u behoefte aan (tijdelijke) vervanging van een manager om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen en/of de kwaliteit van het management te verhogen? ERIQ heeft ervaring met leidinggeven binnen de publieke sector en de hierbij behorende PIOFACH (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Huisvesting) verantwoordelijkheid. ERIQ heeft door de jaren heen interim (management) functies vervuld binnen de politie-, gemeentelijke- en brandweerorganisatie. ERIQ heeft de ervaring om zelfstandig of in afstemming met collega managers, directie of bestuur tot besluiten te komen. Het mondeling of schriftelijk toelichten van besluiten aan belanghebbenden kan ERIQ ook voor u verzorgen.  

Crisismanagement

Staat uw organisatie of bedrijf voor een ad hoc ‘dreiging’ of uitdaging waar u direct expertise en/of ondersteuning bij wenst? Ook hierin kan ERIQ een belangrijke bijdrage leveren voor uw bedrijf of organisatie. ERIQ helpt u ‘het probleem’ te duiden, scherp te maken welke consequenties deze ‘problemen’ voor uw organisatie of bedrijf (kunnen) betekenen en u adviseren welke acties noodzakelijk zijn om deze ‘problemen’ het hoofd te bieden.    
ERIQ heeft ervaring binnen de ‘warme’ en ‘koude’ fase van de crisisbeheersing. Naast een piketfunctie binnen het Regionaal Operationeel Team (ROT) is ERIQ werkzaam geweest als kerndocent van de opleiding Specialist Operationele Voorbereiding (HBO+) aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). 
Ook was ERIQ lid van het kernteam COVID-19 van de brandweer Hollands Midden tijdens de Corona pandemie. Hiernaast begeleidde en ondersteunde ERIQ multidisciplinaire oefeningen van Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).  

Projectmanagement

Wanneer uw organisatie of bedrijf (tijdelijk) een projectleider nodig heeft dan kan ERIQ hierin voorzien. ERIQ heeft ervaring met het projectleiderschap van grote en complexe multidisciplinaire projecten binnen de publieke- en private sector. Expertise met het bij elkaar brengen van partijen op de kruising van belangen is hierbij belangrijk. Hieronder enkele voorbeelden van projecten waar ik als projectleider verantwoordelijk voor ben geweest:   

Ontwikkeling en realisatie incidentbestrijdingsplan ‘Bio Science park’ Leiden 
(Bevorderen samenwerking tussen overheids-hulpdiensten, Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoek- en ontwikkel laboratoria binnen de private- en (semi) publieke sector in relatie tot risico’s binnen het Bio Science park en de mogelijke effecten hiervan op de omgeving.) 

Projectleider veiligheidsregio voor en tijdens de berging van de kranen en brugdek ‘kraanincident’ Alphen aan den Rijn. 
(Bij elkaar brengen partijen uit publieke- en private sector om belangen in kaart te brengen, risico’s te duiden en te reduceren, realisatie plan -binnen 24 uur- met duiding van afspraken voor betrokken organisaties en bedrijven, deelnemer dagelijks berging overleg met de opdrachtgever/uitvoerder brugrenovatie, eigenaar betrokken kranen, inspectie SZW, gemeente, bergers, provincie en het waterschap. Eerste aanspreekpunt Veiligheidsregio voor de bergers.) 

Doorontwikkeling planvorming incidentbestrijding Hogesnelheidslijn (HSL) inclusief Groene Harttunnel. 
( Dit betrof een samenwerking van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden (initiator), Kennemerland, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond met Prorail - personen- en goederenvervoer - en politie, brandweer, Ghor en defensie.)

Erik is een Autoriteit in

Ik ben een autoriteit in het samenbrengen van partijen om gezamenlijke doelen te bereiken. Hierbij heb ik aandacht voor de mens binnen het proces en de belangen die spelen voor een diversiteit aan personen, afdelingen, organisaties en bedrijven in relatie tot de gestelde doelen. Hiernaast beschik ik over een grote oplossingsgerichtheid en ben ik gedreven om resultaten te behalen. Ook ben ik in staat op processen te sturen zonder over feitelijke macht te beschikken.    

Erik van Wijngaarden
06 19058970
erik@eriqmanagement.nl

Wie is Erik?

Voorbeeldtekst. Klik om het tekstelement te selecteren.