Projectmanagement

Wanneer uw organisatie of bedrijf (tijdelijk) een projectleider nodig heeft dan kan ERIQ hierin voorzien. ERIQ heeft ervaring met het projectleiderschap van grote en complexe multidisciplinaire projecten binnen de publieke- en private sector. Expertise met het bij elkaar brengen van partijen op de kruising van belangen is hierbij belangrijk. Hieronder enkele voorbeelden van projecten waar ik als projectleider verantwoordelijk voor ben geweest:   

Ontwikkeling en realisatie incidentbestrijdingsplan ‘Bio Science park’ Leiden 
(Bevorderen samenwerking tussen overheids-hulpdiensten, Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoek- en ontwikkel laboratoria binnen de private- en (semi) publieke sector in relatie tot risico’s binnen het Bio Science park en de mogelijke effecten hiervan op de omgeving.) 

Projectleider veiligheidsregio voor en tijdens de berging van de kranen en brugdek ‘kraanincident’ Alphen aan den Rijn.  (Bij elkaar brengen partijen uit publieke- en private sector om belangen in kaart te brengen, risico’s te duiden en te reduceren, realisatie plan -binnen 24 uur- met duiding van afspraken voor betrokken organisaties en bedrijven, deelnemer dagelijks berging overleg met de opdrachtgever/uitvoerder brugrenovatie, eigenaar betrokken kranen, inspectie SZW, gemeente, bergers, provincie en het waterschap. Eerste aanspreekpunt Veiligheidsregio voor de bergers.) 

Doorontwikkeling planvorming incidentbestrijding Hogesnelheidslijn (HSL) inclusief Groene Harttunnel. 
(Dit betrof een samenwerking van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden (initiator), Kennemerland, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond met Prorail – personen- en goederenvervoer – en politie, brandweer, Ghor en defensie.)