Crisismanagement

Staat uw organisatie of bedrijf voor een ad hoc ‘dreiging’ of uitdaging waar u direct expertise en/of ondersteuning bij wenst? Ook hierin kan ERIQ een belangrijke bijdrage leveren voor uw bedrijf of organisatie. ERIQ helpt u ‘het probleem’ te duiden, scherp te maken welke consequenties deze ‘problemen’ voor uw organisatie of bedrijf (kunnen) betekenen en u adviseren welke acties noodzakelijk zijn om deze ‘problemen’ het hoofd te bieden.
ERIQ heeft ervaring binnen de ‘warme’ en ‘koude’ fase van de crisisbeheersing. Naast een piketfunctie binnen het Regionaal Operationeel Team (ROT) is ERIQ werkzaam geweest als kerndocent van de opleiding Specialist Operationele Voorbereiding (HBO+) aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
Ook was ERIQ lid van het kernteam COVID-19 van de brandweer Hollands Midden tijdens de Corona pandemie. Hiernaast begeleidde en ondersteunde ERIQ multidisciplinaire oefeningen van Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).